وظایف سازمان

 • تهیه، تدوین و اجرای طرح های مطالعاتی موضعی و موضوعی فضای سبز و باز، نما و منظر شهری مبتنی بر طرح های مصوب جامع و تفصیلی و برنامه راهبردی-عملیاتی توسعه شهر و شهرداری و اسناد ارتقاء کیفیت محیطی با رویکرد شهر پایدار.
 • توسعه متوازن کمی و کیفی فضای سبز و منظر شهری از نظر اکولوژیکی، زیست محیطی، گردشگری، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ عمومی در سطوح مختلف عملکردی و در نظر گرفتن نیازهای کلیه اقشار جامعه.
 • برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه و هماهنگ منظر شهری.
 • استفاده از انواع هنرهای شهری اعم از گرافیک محیطی، احجام و مجسمه های شهری، مبلمان، آب نماها، نورپردازی فضاهای شهری در زیباسازی شهری.
 • صدور مجوز و نظارت بر طراحی و نصب هر گونه تابلو تجاری، تبلیغاتی، مشاغل و نظایر آن.
 • اجرای طرح های موضعی و موضوعی روشنایی و نورپردازی فضاها و اماکن عمومی، عناصر و نمادهای شهری.
 • شناسایی مکان های غیر قابل دفاع شهری و اتخاذ تدابیر لازم برای امن کردن آنها.
 • طراحی، احداث، توسعه و تجهیز، باز پیرایی و نگهداری فضاهای سبز شهری عمومی.
 • توسعه فضاهای تفریحی، شهربازی ها، باغ وحش، پارک طبیعت، پارک بانوان و نظایر آن.
 • اجرای طرح های فضای سبز شهری عمومی واقع در حریم شهرها با تاکید بر کمربند فضای سبز.
 • ایجاد سامانه اطلاعات، پایش و ارزیابی فضاهای سبز شهری.
 • شناسایی، ثبت اطلاعات و جلوگیری از تخریب باغات واقع در محدوده و حریم شهرها و اتخاذ راه کارهای حمایتی از مالکین آنها.
 • شناسایی و استفاده از ظرفیت های جدید و تکنولوژی های نوین برای توسعه و نگهداری فضای سبز شهری (پشت بامهای سبز، فضاهای سبز عمودی و نظایر آن) مبتنی بر مطالعات کاربردی متناسب با شرایط و ویژگیهای محلی.
 • حفظ، احیاء و ایجاد باغ های عمومی شهری با استفاده از دانش بومی و الگوهای سنتی و محلی باغ ایرانی متناسب با شرایط و ویژگیهای محلی.
 • شناسایی، تنوع بخشی و بهبود زیستگاه های حیات وحش بومی واقع در فضای سبز شهری عمومی نظیر پرندگان.
 • بررسی، شناسایی، مدیریت تولید و استفاده از گونه های گیاهی زینتی و غیرزیتی با نیاز آبی و هزینه نگهداری پایین و سازگار با شرایط منطقه در سطوح فضای سبز شهری با رعایت اصول فنی طراحی کاشت و با تاکید بر توسعه احجام سبز.
 • شناسایی و استفاده بهینه از منابع آبی پایدار با اولویت استفاده از پساب تاسیسات تصفیه فاضلاب و سایر آبهای نامتعارف، ایجاد شبکه مستقل آبرسانی فضای سبز شهری عمومی از آب شرب شهری و اصلاح روش های آبیاری سنتی و جایگزینی با روش های نوین آبیاری.
 • حفاظت و استفاده بهینه از منابع خاک با بکارگیری روش های اصلاح و تقویت خاک در عرصه های فضای سبز شهری عمومی.
 • رعایت استانداردها، ضوابط و مقررات ایمنی، بهداشت و محیط زیست در حوزه فعالیت.
 • مدیریت ایجاد و بهره برداری از سرویس های بهداشتی عمومی.
 • آموزش شهروندی و ارتقاء آگاهی های عمومی در زمینه فضای سبز و منظر شهری و بسترسازی لازم بمنظور جلب مشارکت های عمومی با استفاده از ظرفیت شورای اسلامی شهر.
 • ارائه خدمات و مشاوره تخصصی به سایر شهرداری ها، دهیاری ها، شهروندان ارگان ها، سازمان ها، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص طراحی، ایجاد نگهداری و بهره برداری از فضای سبز با اخذ تعرفه بهاء تمام شده خدمات.
 • توسعه و استفاده از ظرفیت واقفین، خیرین، تشکل های تخصصی و حرفه ای، شرکت های تعاونی و خصوصی با رویکرد خرید خدمات، مشارکت و واگذاری مدیریت واحدهای تحت مالکیت شهرداری به آنها.